KARTICA KLIJENTASpol

Imate li trenutno neke zdravstvene probleme? Ako da, navedite koje.
AKUTNE (ako su sada prisutne ili ako ste u fazi liječenja)

KRONIČNE (povišen krvni tlak, šećerna bolest, preboljeli srčani/moždani udar i sl.)

Jeste li do sada imali nekakav operativan zahvat? Ako da, navedite koji.

Uzimate li trenutno lijekove? Ako da, navedite koje.

Jeste li alergični na neke lijekove? Ako da, navedite na koje.

Jeste li pušač?
Pušim
godina
Prosječno
komada cigareta na dan.

Kako ste čuli za nas? (označite samo jedan, Vama najutjecajniji kanal)*
*Prilikom obrade, osobni podaci dani u kategoriji "Kako ste čuli za nas? bit će anonimizirani.

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1. OSOBNI PODACI NUŽNI ZA SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA
Ovime izričito izjavljujem da sam upoznat/upoznata s time da POLIKLINIKA SINTEZA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Frana Folnegovića 1/C, OIB: 08554648822 (u daljnjem tekstu: „POLIKLINIKA“), kao i njena povezana društva, u svrhu pružanja svojih usluga, odnosno u okviru pružanja zdravstvene zaštite od mene kao klijenta prikuplja i obrađuje sljedeće osobne podatke:

Ime i prezime Adresa Spol Podaci o skrbniku Datum i godina rođenja OIB Telefon, Mobitel Medicinska dokumentacija Osobna i obiteljska anamneza Email

Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje kako se moji osobni podaci koriste u svrhu sklapanja ugovora, izvršenja ugovora (npr. izdavanje računa, naplatapotraživanja, utvrđivanja zdravstvenog stanja) praćenja zdravstvenog stanja, učinkovitosti tretmana, unaprjeđenja zdravstvene usluge, analize i vođenja evidencija i statistike.
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje kako se moji osobni podaci mogu prenositi društvu FUTURA MEDICAL GROUP d.o.o. u svrhu pružanja usluga, analize, ispunjenja obveza, vođenja evidencija i obavještavanja.
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje kako se moji osobni podaci mogu prenositi ugovornim partnerima POLIKLINIKE u svrhu pružanja usluga, analize, ispunjenja obveza, vođenja evidencija i obavještavanja. Osobni podaci mogu se prenositi i nadležnim tijelima i institucijama sukladno važećim propisima.
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje kako se moji osobni podaci u svrhu pružanja usluga, analize, vođenja evidencija i unaprjeđenja efikasnosti poslovanja mogu prenositi izvan RH, za što će POLIKLINIKA poduzeti mjere radi sigurnosti mojih osobnih podataka.
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje kako će se moji osobni podaci prikupljati, obrađivati i pohranjivati sukladno važećem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o ustanovama, Zakonu o računovodstvu i drugim primjenjivim zakonskim i podzakonskim propisima.
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje da POLIKLINIKA izrađuje foto dokumentaciju tijekom operativnog zahvata te prije i /ili poslije tretmana i /ili zahvata, u određenim situacijama s prikrivenim identitetom, a koja se koristi isključivo za interne potrebe POLIKLINIKE radi praćenja i unaprjeđenja medicinskih usluga te kao takva neće biti dostupna javnosti.
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje da mi POLIKLINIKA ne može pružati usluge bez gore istaknutih osobnih podataka. U određenim situacijama, POLIKLINIKA može tražiti dodatne privole za posebne kategorije obrade osobnih podataka.
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje da POLIKLINIKA vodi posebnu brigu kada se usluge pružaju osobama mlađim od 18 godina, te kako iste ne mogu davati očitovanja volje bez prisutnosti i odobrenja skrbnika ili zakonskog zastupnika.

2. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Pristajem povremeno primati posebne ponude i novitete POLIKLINIKE putem moje e-mail adrese:
Pristajem povremeno primati posebne ponude i novitete od partnera POLIKLINIKE putem moje e-mail adrese:
Pristajem da POLIKLINIKA moje fotografije prije i /ili poslije tretmana (isključivo s prikrivenim identitetom) objavljuje na svojim digitalnim kanalima:

3. PRAVA ISPITANIKA
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje:
- da se za sva pitana vezana uz obradu mojih osobnih podataka mogu obratiti službeniku za obradu osobnih podataka putem e-mail adrese info@sinteza.hr;
- da će promjene osobe službenika za obradu osobnih podataka biti vidljive na Internet stranici www.sinteza.hr;
- da od POLIKLINIKE mogu zatražiti pristup mojim osobnim podacima, njihov ispravak i brisanje/ograničavanje obrade (ako jej osnovano);
- da mogu povući privolu za obradu mojih osobnih podataka (ako je osnovano) u bilo kojem trenutku, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja;
- da imam pravo na prenosivost mojih podataka drugom voditelju obrade (ako je osnovano).

4. PRAVO NA PRIGOVOR
Potvrđujem kako sam primio/primila na znanje:
- da POLIKLINICI mogu podnijeti prigovor na obradu mojih osobnih podataka;
- da zaštitu svojih prava mogu ostvarivati pred Agencijom za zaštitu osobnih podataka.